• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Spotkania z projektantami w Białymstoku i Warszawie

20-02-2019  

W dniach 12 i 14 lutego przedstawiciele ORLEN Asfalt wzięli udział w dwóch seminariach organizowanych pod patronatem Millenium Gazety Budowlanej. Tematem przewodnim spotkań było budownictwo drogowe i infrastruktura drogowa. 

Warszawa  (15).jpg
Seminaria te odbywają się w miastach wojewódzkich na terenie całej Polski, co stwarza znakomitą okazję do wymiany doświadczeń między projektantami dróg i mostów, dostawcami produktów, firmami wykonawczymi oraz jednostkami  samorządowymi odpowiedzialnymi za drogi w ramach danego regionu.

ORLEN Asfalt był partnerem strategicznym tegorocznych seminariów w Białymstoku oraz Warszawie. Wybór tych województw nie był przypadkowy z racji dużych inwestycji na Mazowszu i Podlasiu. Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem, ponieważ łącznie wzięło w nich udział blisko 150 słuchaczy. Tym samym zaangażowanie się Spółki w seminaria regionalne dały możliwość dotarcia do licznej grupy osób czynnie zaangażowanych w procesy rozwoju i projektowania infrastruktury drogowej.

W programie konferencji znalazł się wykład przedstawiciela ORLEN Asfalt pt.  Trwałe nawierzchnie asfaltowe. ORBITON HiMA - nowy rozdział w dziedzinie technologii asfaltowej. Zaprezentowane wyniki badań pokazały, że asfalty modyfikowane polimerami charakteryzują się znacznie lepszymi właściwościami funkcjonalnymi, niż asfalty drogowe. Spośród asfaltów modyfikowanych najlepsze wyniki odporności mieszanek mineralno-asfaltowych na koleinowanie, pękanie niskotemperaturowe, zmęczenie oraz propagację spękań otrzymano dla asfaltów wysokomodyfikowanych ORBITON HiMA. Trwałość konstrukcji drogowej zależy od właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych, z których wykonane są poszczególne warstwy. Właściwości te zależą nie tylko od receptury, ale także od właściwości materiałów składowych, w tym właściwości lepiszczy asfaltowych.

Podczas przerw kawowych na stoisku słuchacze mieli możliwość spotkać się i porozmawiać z naszymi przedstawicielami na specjalnie na ten cel przygotowanym stoisku.

Warszawa  (10).jpg
 
 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN