• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Asfalt na konferencji NOVDROG 2020

05-03-2020  

JR1_2684 news.jpg
 W dniach 27-28 luty w Niepołomicach odbyła się organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Kraków konferencja NOVDROG, której tematyka dotyczyła infrastruktury drogowej. Sponsorem wydarzenia była Spółka ORLEN Asfalt.

Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów -  to tytuł przewodni konferencji, na którą do Niepołomic zjechali się przedstawiciele administracji, laboratoriów, biur projektowych oraz dostawców materiałów do budowy dróg. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk.
Podczas dwóch dni wykładów prelegenci poruszali tematy niezwykle istotne i praktyczne z punktu widzenia rozwoju sieci dróg w Polsce. Prezentacje były podzielone na sekcje tematyczne:
- Wybrane zagadnienia studium sieciowego, korytarzowego oraz projektowania, budowy, eksploatacji dróg i ulic także jako elementu przestrzeni publicznej.
- Projektowanie, budowa i eksploatacja liniowej i punktowej infrastruktury drogowej.
- Ocena uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i prawnych w realizacji inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
-  Asset management - zarządzanie majątkiem drogowym.
- Nowoczesne rozwiązania i zarządzanie w procesie inwentaryzacji infrastruktury drogowej, w tym BIM.

Spółkę ORLEN Asfalt podczas konferencji reprezentował Dyrektor Biura Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt Krzysztof Błażejowski, który opowiedział o czynnikach wpływających na trwałość asfaltowych nawierzchni drogowych. Prezentacja pokazała, jak konstrukcja układu warstw drogi może podnosić jej trwałość i poprawiać cechy funkcjonalne. Duży wpływ na odporność na deformacje trwałe mieszanki mineralno-asfaltowej ma rodzaj lepiszcza. Badania dowodzą, że najkorzystniej zachowują się mieszanki z lepiszczami wysokomodyfikowanymi HiMA i modyfikowanymi PMB, zwłaszcza przy badaniu w 70°C, co jest szczególnie istotne w kontekście udzielanych wieloletnich gwarancji na równość poprzeczną (koleiny) budowanych dróg.

IMG_2376.jpg 
 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN