• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
II edycja Latającego Uniwersytetu Drogowego

21-10-2019  

W dniach 17-18 października na Politechnice Lubelskiej odbyła się II edycja Latającego Uniwersytetu Drogowego – warsztatów szkoleniowych skierowanych do studentów z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej oraz Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Sponsorem wydarzenia była spółka ORLEN Asfalt.

Gospodarzem tegorocznych warsztatów była Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej przy współpracy z Fundacją Rozwoju Politechniki Lubelskiej. Wzięło w nich udział ponad trzydziestu członków Studenckiego Koła Naukowego „Drogowiec” Politechniki Białostockiej oraz Koła Naukowego Drogowców i Mostowców Politechniki Lubelskiej. Główną ideą zajęć jest pogłębianie wiedzy i zapoznanie się z metodami badań laboratoryjnych asfaltów drogowych i mieszanek mineralno-asfaltowych oraz badaniami cech eksploatacyjnych i właściwości nawierzchni drogowych.
Warsztaty poprowadzili pracownicy Politechniki Białostockiej i Politechniki Lubelskiej oraz pracownicy Biura Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt Sp. z o.o. Zajęcia obejmowały cztery moduły:
- wpływ rodzaju asfaltu na sztywność mieszanek mineralno-asfaltowych,
- metody przygotowania i zagęszczenia próbek z mieszanek mineralno-asfaltowych,
- pomiary parametrów ruchu i hałasu drogowego w otoczeniu ulicy,
- obróbka i analiza wyników pomiarów poziomu hałasu drogowego i parametrów ruchu drogowego.
Drugiego dnia studenci udali się na zajęcia terenowe na obszarze miasteczka holenderskiego w Puławach.

ORLEN Asfalt chętnie angażuje się w inicjatywy skierowane do studentów, dzięki czemu możemy dzielić się wiedzą praktyczną i doświadczeniem.  Podejmowane przez nas działania przyczyniają się do budowania i wzmacniania wizerunku ORLEN Asfalt, jako firmy społecznie zaangażowanej w przyszłość i relacje z otoczeniem społecznym.

 

IMG_204720191021.jpg 
 

 

IMG_213320191021.jpg
IMG_214120191021.jpg
IMG_218320191021.jpg 

 

 
 
--------------------------------------------------------------
Latający Uniwersytet Drogowy (LUD) to nieformalna inicjatywa autorstwa pracowników naukowych Politechniki Lubelskiej i Politechniki Białostockiej, mająca na celu wymianę oraz przekazywanie doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie budownictwa drogowego. LUD zorientowany jest głównie na działania edukacyjne oraz badawcze w powiązaniu z praktyką. W zakres działań wchodzą m.in.:
- wykłady, warsztaty, seminaria i inne formy przekazywania wiedzy,
- integracja środowiska studentów specjalności drogowych i drogowo-mostowych,
- integracja środowiska drogowego w zakresie wiedzy, propagowania wyników niezależnych badań i najlepszych praktyk w drogownictwie,
- badania naukowe mające na celu rozwiązywanie praktycznych problemów drogownictwa.
 
Sama nazwa inicjatywy nawiązuje do obchodów stulecia niepodległości przez Polskę i jest odwołaniem do funkcjonującego w Królestwie Polskim Uniwersytetu Latającego. Były to organizowane od 1882 roku w domach prywatnych w Warszawie konspiracyjne kursy samokształceniowe dla kobiet, których edukacja na poziomie uniwersyteckim była zamknięta. Na kursy Uniwersytetu uczęszczała m.in. Maria Skłodowska. W roku 1885 przekształciły się one w nieformalną, tajną szkołę wyższą, tzw. Uniwersytet Latający.

 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN