• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dlaczego warto stosować asfalty wysokomodyfikowane?

03-06-2020  

Technologia asfaltów wysokomodyfikowanych została wprowadzona w Polsce przez ORLEN Asfalt w latach 2013-2014. W tym czasie pojawiły się też pierwsze odcinki testowe, których obserwacja przyniosła wiele wniosków na temat korzyści, jakie płyną ze stosowania tego rodzaju lepiszczy. Wszystkie właściwości oraz wyniki badań można znaleźć w najnowszej publikacji ORLEN Asfalt pt. „Mieszanki i Nawierzchnie z ORBITON HiMA”.

Kluczem do zrozumienia sposobu działania asfaltów wysokomodyfikowanych ORBITON HiMA jest fakt, że w tego typu lepiszczach asfaltowych to polimer nadaje im kluczowe cechy. Dzieje się tak, ponieważ dodanie polimeru powoduje wytworzenie wewnętrznej sieci polimerowej, dzięki której możliwa staje się znacząca zmiana właściwości użytkowych lepiszcza. Można sobie wyobrazić w prosty sposób, jakie zmiany zachodzą w zachowaniu asfaltu, jeżeli wewnątrz znajduje się niezwykle sprężyste i ciągliwe „zbrojenie” polimerowe. Prace badawcze i wdrożeniowe wykazały, że stosowanie asfaltów ze zwiększoną zawartością polimeru pozwala budować trwalsze drogi, cechujące się zwiększoną odpornością na powstawanie kolein, wybojów i spękań. Dlatego asfalty są szczególnie rekomendowane do dróg obciążonych ciężkim ruchem, jak skrzyżowania, mosty czy drogi w miastach. 
 
orbiton hima 1.jpg 
 
Późniejsze obserwacje gotowych odcinków testowych, jak również kolejne badania wykazały, że stosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych daje możliwość zmniejszenia grubości pakietu warstw, co w rezultacie obniża koszty budowy drogi. Prowadzone już od 2009 roku badania w pełnej skali na torze doświadczalnym w USA (NCAT Pavement Test Track) potwierdziły, że nawierzchnia o zmniejszonej grubości zaprojektowana z zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego jest niezwykle odporna na koleinowanie oraz pękanie zmęczeniowe1.

W Polsce od 2019 roku realizowany jest projekt „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”. Badania prowadzone przez naukowców z wiodących ośrodków badawczych (Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej i Instytutu Badawczego Dróg i Mostów) mają umożliwić przeliczenie konstrukcji nawierzchni w taki sposób, by można było dodać nowe karty do Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, uwzględniające użycie asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych polimerami. Obecnie układ warstw nawierzchni i ich grubość określa się najczęściej właśnie na podstawie Katalogu. Zawarte w nim grubości warstw obliczono jednak przy założeniu zastosowania asfaltów drogowych (niemodyfikowanych). Pocienienie warstw z asfaltami wysokomodyfikowanymi może znacząco obniżyć koszty inwestycji bez zmniejszenia trwałości nawierzchni. Technologia ta jest także rekomendowana do budowy dróg gminnych i powiatowych, gdyż pozwala na oszczędności budżetowe – albo bezpośrednio w trakcie budowy, albo poprzez wydłużenie okresu między remontami.

Powyżej opisane kwestie przekładają się również na aspekt ekologiczny budowy dróg. Przede wszystkim nawierzchnie asfaltowe z ORBITON HiMA można całkowicie poddać recyklingowi i wykorzystać do budowy nowych nawierzchni. Technologia ta pomaga także ograniczyć emisję CO2  poprzez wydłużenie trwałości drogi bez konieczności jej remontów. Wbudowanie warstw zawierających w swoim składzie klasyczne asfalty modyfikowane dzięki ograniczeniu grubości warstw z PMB w stosunku do warstw z asfaltami drogowymi, pozwala na ograniczenie emisji CO2 o około 15%2.
obriton hima 2.jpg


Osoby zainteresowane informacjami o asfaltach wysokomodyfikowanych HiMA i ich aplikacjami, zachęcamy do pobrania najnowszej publikacji ORLEN Asfalt pt. „Mieszanki i Nawierzchnie z ORBITON HiMA”. Blisko 180-stronicowe opracowanie to kompendium wiedzy na temat stosowania tej technologii. Wprawdzie handlowo w Polsce asfalty ORBITON HiMA dostępne są od 2014 r., ale drogownictwo cały czas poznaje ich właściwości, a także zasady prawidłowej aplikacji i wyboru optymalnego miejsca zastosowania. Jest to proces typowy dla nowych produktów o specyficznych cechach, bo pomimo że mieszanki mineralno-asfaltowe z ORBITON HiMA wizualnie wyglądają tak samo, jak z typowymi asfaltami drogowymi, to są materiałem o zupełnie innych właściwościach użytkowych i nieco innej technologii stosowania.
Publikację można bezpłatnie zamówić lub pobrać na stronie www.orbiton.pl​

1​ Timm et. al, West et al, 2012
2 Espinoza M. et al. Carbon Footprint Estimation in Road Construction: La Abundancia–Florencia Case Study, Sustainability 2019;
Butt, A.A. Life Cycle Assessment of Asphalt Pavements Including the Feedstock Energy and Asphalt Additives. Ph.D. Thesis, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, 2012

 

« powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN