• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Czy wiesz,…co rozpuszcza nawierzchnię asfaltową?

11-06-2019  

Wszystkie pojazdy poruszające się po drogach publicznych muszą spełniać szereg wymagań technicznych, w tym m.in. brak wycieków różnego rodzajów płynów eksploatacyjnych. 

Powyższy wymóg jest niezbędny, po pierwsze ze względów bezpieczeństwa użytkownika danego pojazdu oraz innych użytkowników dróg, po drugie, ze względów ochrony środowiska. Płyny eksploatacyjne stosowane w samochodach, w większości są niebezpieczne dla środowiska naturalnego i mogą powodować degradację ekosystemu po przedostaniu się do gleby i wód powierzchniowych (szczegółowe informacje można znaleźć na etykietach i w kartach charakterystyki u producentów poszczególnych produktów). Biorąc z kolei pod uwagę bezpieczeństwo użytkowników dróg, należy zaznaczyć, że plama obcej substancji znajdująca się na jezdni powoduje bardzo duże zagrożenie dla kierowców. Poza tym, niektóre płyny eksploatacyjne, takie jak np. oleje, czy paliwa mogą oddziaływać destrukcyjnie na warstwy asfaltowe nawierzchni drogowej. 

W mieszankach mineralno-asfaltowych (dalej MMA), z których zbudowane są nawierzchnie drogowe znajduje się ok. 4% ÷ 6% wagowych lepiszcza asfaltowego. Lepiszcze asfaltowe wykorzystywane do produkcji MMA jest produktem przerobu ropy naftowej, a więc może zostać rozpuszczone przez wszystkie lżejsze od niego produkty pochodzące z rafinacji ropy naftowej, takie jak: benzyna, nafta, oleje oraz związki aromatyczne (np.: toluen, benzen, ksylen) [1, 2]. Cześć z tych produktów wykorzystywana jest bezpośrednio lub jako składnik płynów eksploatacyjnych w samochodach poruszających się po drogach. Niezwykle ważne jest więc, aby nie dopuszczać do powstawania ewentualnych wycieków. Jeżeli, w wyniku awarii pojazdu lub wypadku komunikacyjnego dojdzie do rozlania płynów eksploatacyjnych na nawierzchnię asfaltową, należy je - w miarę możliwości - jak najszybciej usunąć. Długotrwały kontakt substancji ropopochodnych z nawierzchnią asfaltową może negatywnie wpłynąć na jej trwałość w wyniku destrukcyjnej penetracji rozpuszczalnika w głąb całej konstrukcji jezdni. Na zdjęciu 1 przedstawiono dwie próbki mieszanki mineralno-asfaltowej – po prawej próbka niekondycjonowana, po lewej poddana działaniu benzyny PB 95 przez okres 1,5 h. Widać, że w próbce poddanej działaniu benzyny lepiszcze zostało odmyte z ziaren kruszywa, co osłabia strukturę MMA i przyczynia się do przedwczesnej destrukcji nawierzchni.

Służby drogowe, takie jak jednostki straży pożarnej czy służby zarządcy drogi, wyposażone są w odpowiednie sorbenty, które w szybki i skuteczny sposób pozwalają zebrać rozlaną substancje, umożliwiając tym samym bezpieczną eksploatację drogi w miejscu zdarzenia. 

foto.jpg 
Fot. 1 Próbki MMA, po prawej próbka niekondycjonowana, po lewej próbka poddana działaniu benzyny PB 95 (fot. P. Ostrowski)
 
Bibliografia:
[1] Błażejowski K., Olszacki J., Peciakowski H..: Poradnik asfaltowy 2014, Orlen Asfalt sp. z o.o., Płock 2014
[2] Osiecka E.: Materiały budowlane – Wykłady, Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej, Warszawa 2004

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN