• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalty drogowe
Właściwości wg EN 12591:2009
 
Właściwość Jednostka Metoda badania 35/50 50/70 70/100 160/220
Penetracja w 25ºC 0,1 mm EN 1426 35-50 50-70 70-100 100-150
Temperatura mięknienia ºC EN 1427 50-58 46-54 43-51 39-47
Pozostała penetracja po starzeniu %
EN 12607-1
EN 1426
≥ 53 ≥ 50 ≥ 46 ≥ 43
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu ºC
EN 12607-1
EN 1427
≤ 8 *) ≤ 9 *)  ≤ 9 *) ≤ 10 *)
Zmiana masy po starzeniu (wartość bezwzględna) % EN 12607-1 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 0,8
Temperatura zapłonu ºC EN ISO 2592 ≥ 240 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 220
Rozpuszczalność % EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0
Temperatura łamliwości Pa*s EN 12596 ≤ -5 ≤ -8 ≤ -10 ≤ -12
Lepkość kinematyczna w 135°C *) mm2/s EN 12595 ≥ 370 *) ≥ 295 *) ≥ 230 *) ≥ 135 *)
Lepkość dynamiczna w 60oC *) Pa•s *) EN 12593 ≥ 225 *) ≥ 145 *) ≥ 90 *) ≥ 55 *)

*) właściwość nie wymagana w Polsce

 

 
 

Marki Grupy ORLEN