• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalt Specjalny BMK 40/180
Właściwości wg GOST 9548-74 ver.  5
 
Właściwość Jednostka Metoda badania Wymaganie
Penetracja w 25oC 0,1 mm GOST 11501 160 - 220
​Temperatura pięknienia ​°C ​GOST 11506 ​37 - 44
​Temperatura zapłonu ​°C ​GOST 4333 ≥ 240
​Rozpuszczalność w toluenie ​% m/m ​GOST 20739 ≥ 99,50
​Zmiana masy po starzeniu ​% m/m ​GOST 18180 ​≤ 0,8
​Zawartość wody ​- GOST 2477​ ​traces
​Pozostała penetracja po starzeniu ​% GOST 11501​ ​≥ 60
 
 
 

Marki Grupy ORLEN