• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Litvinov
Asfalty drogowe
 
Właściwości wg EN 12591:2009
 
Właściwość Jednostka Metoda badania 50/70 70/100 160/220
Penetracja w 25ºC 0,1 mm EN 1426 50-70 70-100 100-150
Temperatura mięknienia ºC EN 1427 46-54 43-51 39-47
Pozostała penetracja po starzeniu %
EN 12607-1
EN 1426
≥ 50 ≥ 46 ≥ 43
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu ºC
EN 12607-1
EN 1427
≤ 9 *) ≤ 9 *) ≤ 10 *)
Zmiana masy po starzeniu % EN 12607-1 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 0,8
Temperatura zapłonu ºC EN ISO 2592 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 230
Rozpuszczalność % EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0
Temperatura łamliwości ºC EN 12593 ≤ -8 ≤ -10 ≤ -12
​Lepkość kinematyczna w 135oC *) ​mm2/s *) ​EN 12595 ≥ 295 *)​ ​≥ 230 *) ​≥ 175 *)
​Lepkość dynamiczna w 60oC *) ​Pa•s *) ​EN 12596 ​≥ 145 *) ​≥ 90 *) ​≥ 55 *)
*) właściwość nie wymagana w Polsce
 
 

Marki Grupy ORLEN