• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asflaty drogowe twarde
 
 Właściwości wg EN 13924:2006
 
Właściwość Jednostka Metoda badania 10/20 PARAFALT AP 15 20/30 PARAFALT AP 25
Penetracja w 25ºC 0,1 mm EN 1426 10-20 20-30
Temperatura mięknienia ºC EN 1427 66-76 60-70
Pozostała penetracja po starzeniu %
EN 12607-1
EN 1426
≥ 55 ≥ 55
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu ºC
EN 12607-1
EN 1427
≤ 8 ≤ 8
Temperatura mięknienia po starzeniu ​ ºC​
EN 12607-1
EN 1427​
≥ 68​ ≥ 68​
Zmiana masy po starzeniu % EN 12607-1 ≤ 0,5 ≤ 0,5
Temperatura zapłonu ºC EN ISO 2592 ≥ 245 ≥ 245
Rozpuszczalność % EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0
Temperatura łamliwości wg Fraassa ºC EN 12593 ≤ 3 ≤ -4
 
 

Marki Grupy ORLEN