• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalty utlenione
ČSN EN 13304
 
 
Właściwość Jednostka Metoda badania 85/15 85/25 85/40 95/35 105/15
Penetracja w 25ºC 0,1 mm EN 1426 10-20 20-30 35-45 30-40 10-20
Temperatura mięknienia ºC EN 1427 80-90 80-90 80-90 90-100 100-110
Zmiana masy po starzeniu % EN 13303 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5
Temperatura zapłonu ºC EN ISO 2592 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250
Rozpuszczalność w ksylenie % EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0
Temperatura łamliwości ºC EN 12593 ≤ -5 ≤ -10 ≤ -18 ≤ -20 ≤ -10
 
 

Marki Grupy ORLEN