• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalty drogowe
Właściwości wg EN 12591:2009
 
Właściwość Jednostka Metoda badania 20/30 30/45 35/50
Penetracja w 25ºC 0,1 mm EN 1426 20-30 30-45 35-50
Temperatura mięknienia ºC EN 1427 55-63 52-60 50-58
Pozostała penetracja po starzeniu %
EN 12607-1
EN 1426
≥ 55 ≥ 53 ≥ 53
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu ºC
EN 12607-1
EN 1427
≤ 8 ≤ 11 ≤ 8 
Zmiana masy po starzeniu
(wartość bezwzględna)
% EN 12607-1 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5
Temperatura zapłonu ºC EN ISO 2592 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 240
Rozpuszczalność % EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0
Temperatura łamliwości ºC EN 12593 - ≤ -5 ≤ -5
​Lepkość kinematyczna w 135oC *) ​mm2/s *) ​EN 12595 ​≥ 530 ​- ≥ 370 *)​
​Lepkość dynamiczna w 60oC *) ​Pa•s *) ​EN 12596 ​≥ 440 ​- ​≥ 225 *)
*) właściwość nie wymagana w Polsce
 
Właściwość Jednostka Metoda badania 50/70 70/100 160/220
Penetracja w 25ºC 0,1 mm EN 1426 50-70 70-100 100-150
Temperatura mięknienia ºC EN 1427 46-54 43-51 39-47
Pozostała penetracja po starzeniu %
EN 12607-1
EN 1426
≥ 50 ≥ 46 ≥ 43
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu ºC
EN 12607-1
EN 1427
≤ 9*)  ≤ 9*)  ≤ 10*)  
Zmiana masy po starzeniu
(wartość bezwzględna)
% EN 12607-1 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 0,8
Temperatura zapłonu ºC EN ISO 2592 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 230
Rozpuszczalność % EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0
Temperatura łamliwości wg Fraassa ºC EN 12593 ≤ -8 ≤ -10 ≤ -12
​​Lepkość kinematyczna w 135oC *) ​​mm2/s *) ​EN 12595 ​≥ 295 *) ​≥ 230 *) ​≥ 175 *)
​​Lepkość dynamiczna w 60oC *) ​​Pa•s *) ​EN 12596 ​≥ 145 *) ​≥ 90 *) ​≥ 55 *)
*) właściwość nie wymagana w Polsce
 
 

Marki Grupy ORLEN