• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalty wielorodzajowe

Asfalt wielorodzajowy VMT 45 for High Modulus Mixtures

Właściwości wg Technical standard TN 23-085

Właściwość Jednostka. Metoda badania Wymaganie
Penetracja w 25C 0,1 mm EN 1426 20-30
​Temperatura mięknienia ​°C ​EN 1427 ​≥ 64
​Temperatura łamliwości ​°C ​EN 12593 ​≤ -5
​Gęstość w 25°C ​g/cm3 ​ČSN 65 7061 ​1,0 ÷ 1,1
​Temperatura zapłonu ​°C ​EN ISO 2592 ​≥ 240
​Gęstość w 25°C (inf.) ​g/cm3 ​EN ISO 3838 ​1,0 ÷ 1,1
​Zmiana masy po starzeniu ​% m/m ​EN 12607-1 ​≤ 0,4
​Wzrost temperatury mięknienia po RTFOT ​°C ​EN 1427 ​≤ 8,0
​Spadek penetracji po RTFOT ​% ​EN 1426 ​≤ 35
 
 
 

Marki Grupy ORLEN