• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
System zarządzania jakością

 

​ORLEN Asfalt sp. z o.o., należąca do Grupy ORLEN, posiada Certyfikaty Zgodności z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz BS OHSAS 18001:2007, które razem tworzą Zintegrowany System Zarządzania.
 
Przy wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością kierowaliśmy się ideą by nasz produkt spełniał normy najwyższej jakości. Uzyskanie w 2005 roku Certyfikat Zgodności jest nie tylko ukoronowaniem naszego wysiłku lecz również gwarantem spełnienia wymagań międzynarodowych ale przede wszystkim Klientów. Jesteśmy świadomi wpływu Klienta na naszą działalność dlatego też powierzyliśmy mu należną, fundamentalną pozycję w naszym systemie zarządzania. Wszystkie informacje zwrotne od Klientów – zarówno pozytywne jak i negatywne są przez nas wykorzystywane do doskonalenia naszego produktu i procesów jak również całej organizacji.
 
Świadomi swoich wpływów na środowisko naturalne prowadzimy swój biznes z ich uwzględnieniem. W celu jednoznacznego wykazania szczególnej wagi, jaką przywiązujemy w ramach swojej działalności do ochrony środowiska wdrążyliśmy wymagania Systemu Zarządzania Środowiskiem zdefiniowane w międzynarodowej normie ISO 14001.
 
Uzupełnieniem naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami BN OHSAS 18001. W ORLEN Asfalt sp. z o.o. ze szczególną troską podchodzimy do spraw związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Za słowami: zdrowie, bezpieczeństwo, higiena pracy, kryją się obszary, o które dbamy szczególnie i w które angażujemy wszystkich pracowników naszej Firmy. Wdrażane normy, zasady i procedury w ramach Sytemu Zarządzania BHP mają na celu wyeliminowanie wszelkich zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością. Dlatego dążymy do ich rygorystycznego przestrzegania.

  

20170421PL1-EMS.png20170421PL1-FM.png20170421PL1-OHS.png

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

​​
 
 

Marki Grupy ORLEN