• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Informacje o firmie
ORLEN Asfalt sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej ORLEN i jest ​jednym z największych w Polsce i Europie Środkowej dostawców lepiszcza asfaltowego wykorzystywanego do produkcji nawierzchni asfaltowych. Całościowy pakiet udziałów w spółce należy do PKN ORLEN S.A. 

 
Od października 2012 roku ORLEN Asfalt jest właścicielem czeskiej spółki ORLEN Asfalt Česká republika, powstałej w efekcie zakupu 100% udziałów spółki Paramo Asfalt, zajmującej się sprzedażą asfaltów produkowanych w Litvinovie i Pardubicach. Transakcja ta zakończyła jeden z etapów procesu realizacji strategii grupy PKN ORLEN, polegającej na konsolidacji segmentu asfaltowego. Przeniesienie odpowiedzialności na ORLEN Asfalt za sprzedaż w segmencie asfaltowym GK ORLEN oraz utworzenie jednego ośrodka decyzyjnego dla handlu asfaltami pozwoliło na optymalną alokację produktów na rynkach zarówno rodzimych, jak i zagranicznych.

 
Aktualnie ofertę Grupy Kapitałowej ORLEN stanowią asfalty pochodzące z pięciu ośrodków produkcyjnych w Płocku i Trzebini (Polska), Pardubicach i Litvinovie (Czechy) oraz Możejkach (Litwa):
- asfalty drogowe, 
- asfalty modyfikowane ORBITON,
- asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA,
- asfalty wielorodzajowe,
- asfalty przemysłowe.

 

 
Celem ORLEN Asfalt jest wzrost sprzedaży na rynkach europejskich, budowanie wizerunku znaczącego dostawcy w Europie oraz utrzymanie czołowej pozycji na rynku krajowym.

 
 

Marki Grupy ORLEN