• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dane rejestrowe

ORLEN Asfalt sp. z o.o.

Ul. Łukasiewicza 39

09-400 Płock


Sąd Rejonowy w Warszawie
XIV Wydział KRS Nr 0000044178
NIP: 628-18-76-045
Kapitał zakładowy: 60.635.000 zł
REGON: 273096528
​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN