• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dane rejestrowe
ORLEN Asfalt sp. z o.o.
Ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000044178
NIP: 628-18-76-045
Kapitał zakładowy: 60.635.000 zł
REGON: 273096528

BDO nr 000110886​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN