• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalty wysokomodyfikowane

Główną ideą asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami, typu HiMA (ang. Highly Modified Asphalt), jest przeciwdziałanie spękaniom nawierzchni, deformacjom trwałym (koleinom) oraz zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej warstw asfaltowych.

Dzięki zastosowaniu w procesie produkcji asfaltu znacznie większych ilości specjalnego elastomeru SBS, osiąga się ponadstandardowe właściwości lepiszcza zarówno w wysokiej, jak i niskiej temperaturze. W sensie strukturalnym warstwy z HiMA zachowują bardzo dużą tolerancję na zwiększenie odkształceń rozciągających (tzw. zmęczeniowych).

Obraz6ADs.jpg 

Asfalty wysokomodyfikowane są szczególnie przydatne do 
zastosowań w nawierzchniach długowiecznych typu perpetual pavements. Wykorzystanie ORBITON HiMA w specjalnej, dolnej warstwie przeciwzmęczeniowej pozwala osiągnąć niezwykle długi cykl życia nawierzchni.

Prace badawcze i wdrożeniowe nad lepiszczami wysokomodyfikowanymi polimerami wykazały, że są one produktami o ponadstandardowych właściwościach funkcjonalnych. Charakteryzują się między innymi bardzo dobrą odpornością na koleinowanie, świetną wytrzymałością zmęczeniową oraz odpornością na pękanie.

 Obraz7ADs.jpg
Prz​eznaczenie​

Asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA są szczególnie dedykowane do zastosowań wymagających bardzo dużej trwałości takich jak:
- nawierzchnie asfaltowe poddawane bardzo dużemu naprężeniu i odkształceniom,
- podbudowy asfaltowe o bardzo dużej trwałości zmęczeniowej,
- warstwy o dużej odporności na niską temperaturę

Odcinki doświadczalne w Polsce

W październiku 2013 r. oraz w sierpniu 2014 r. wykonano w Polsce odcinki doświadczalne nawierzchni drogowej z zastosowaniem odpowiednio ORBITON 65/105-80 HiMA oraz ORBITON 45/80-80 HiMA. Były to 6. i 8. odcinek z asfaltem wysokomodyfikowanym HiMA w Europie i pierwsze takie budowy w Polsce. Odcinki o długości 1000 i 1500 m były zlokalizowane na drogach wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wykonanie odcinków doświadczalnych pozwoliło zweryfikować dane technologiczne oraz ustalić szczegółowo zalecenia dotyczące technologii wykonywania warstw z ORBITON HiMA.

 
 


 
 

Marki Grupy ORLEN