• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORBITON 25/55-80 HIMA

Właściwości wg. PN-EN 14023:2011/Ap2:2020-02​


1. Charakterystyka produktu

ORBITON 25/55-80 HiMA (tzw. „twarda HiMA”) przeznaczony jest do warstw specjalnych wymagających nadzwyczajnej odporności na odkształcenia (stanowiska postojowe ciężkich pojazdów, terminale kontenerowe itp.) oraz w miejscach występowania bardzo ciężkiego ruchu powolnego. Ze względu na dużą twardość tego lepiszcza należy stosować go wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, pamiętając o odpowiednich warunkach na budowie.

2. Właściwości

Właściwość Jednostka Metoda badania Wymaganie
Penetracja w 25 °C 0,1 mm EN 1426 25÷55
​Temperatura mięknienia °C
EN 1427​ ≥80
​Kohezja
siła rozciągania
metoda z duktylometrem
rozciąganie 50 mm/min
J/cm2
​EN 13598
EN 13703
≥ 0,5  w 15 °C
​Odporność na ścieranie
Zmiana masy
​​% EN 12607-1​ ​≤ 0,5​
​Odporność na ścieranie
Pozostała penetracja
​​% ​EN 12607-1​ ​≥ 60​
​Odporność na ścieranie
Wzrost temperatury mięknienia
​​​°C EN 12607-1​ ≤ 8​
Temperatura zapłonu ​°C ​EN ISO 2592 ≥ 235
Temperatura łamliwości °C
EN 12593 ≤ -15
​Nawrót sprężysty w 25 °C  %
EN 13398​
≥ 80​
Zakres plastyczności ​°C
EN 14023
Podpunkt 5.2.8.4.
NR
​Spadek temperatury mieknienia
po badaniu wg EN 12607-1
°C
EN 1427 TBR
Nawrót sprężysty w 25˚C
po badaniu wg EN 12607-1
 % ​EN 13398

≥ 50
​Stabilność magazynowania:
Różnica temperatury mięknienia
°C EN 13399,
EN 1427​
≤ 5
​Stabilność magazynowania:
Różnica penetracji
0,1 mm​ ​EN 13399,
EN 14276
NR
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN