• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalty wielorodzajowe
​Asfalty wielorodzajowe BITREX 20/30, BITREX 35/50 i BITREX 50/70 to specjalne asfalty drogowe o polepszonych właściwościach wysoko- i niskotemperaturowych w stosunku do asfaltów drogowych. Znajduje to odzwierciedlenie w osiąganiu wyższych modułów sztywności oraz większej odporności na deformacje trwałe mieszanek wykonanych z użyciem tego rodzaju asfaltów.

Przeznaczenie asfaltów wielorodzajowych BITREX jest takie same jak asfaltów drogowych w zakresie miejsca stosowania (warstwy w nawierzchni), rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, jak i kategorii ruchu. Należy przy tym założyć, że efekt zastosowania asfaltów wielorodzajowych będzie zauważalny w postaci większej trwałości nawierzchni - mniejszej podatności warstw nawierzchni na tworzenie się kolein i spękania termiczne.

Charakterystyka pożarowa

Zalecane środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piana, piasek, rozproszone prądy wodne

UWAGA: Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię stopionego asfaltu (groźba gwałtownych rozprysków). Nie dopuścić do bezpośredniego kontaktu stopionego asfaltu z otwartym ogniem.
 
 

Marki Grupy ORLEN