• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Bitrex 50/70-54/64
Właściwości wg PN-EN 13924-2:2014-04 i PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-07​
 

1. Charakterystyka produktu

Asfalt wielorodzajowy BITREX 50/70 należy do asfaltów o średniej twardości i jest przeznaczony głównie do stosowania w warstwach ścieralnych. Można także zastosować ten asfalt do warstw wiążących i podbudów na drogach samorządowych, o mniejszym obciążeniu ruchem.
 

2. Właściwości

Właściwość J.m. Metoda badania Wartość
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50 - 70
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 54 - 64
Temperatura łamliwości wg Fraassa °C PN-EN 12593 ≤ -17
Indeks penetracji, pen-PiK - PN-EN 13924-2 zał. A 0,3÷2,0
Rozpuszczalność % PN-EN 12592 ≥ 99,0
Lepkość dynamiczna w 60 °C Pa*s PN-EN 12596​
≥ 900
Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 ≥ 250
Zmiana masy po starzeniu % m/m PN-EN 12607-1 ≤ 0,5
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT °C PN-EN 1427 ≤ 10,0
Pozostała penetracja w 25°C po RTFOT % PN-EN 1426 ≥ 50
 
Miejsce produkcji: Trzebinia​​
 
 

Marki Grupy ORLEN