• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Bitrex 35/50-57/69
Właściwości wg PN-EN 13924-2:2014-04 i PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-07
 

1. Charakterystyka produktu

Asfalt wielorodzajowy BITREX 35/50 jest asfaltem twardym, przeznaczonym do stosowania w warstwach wiążącej i podbudowy asfaltowej, dopuszcza się także stosowanie w warstwie ścieralnej nawierzchni (asfalt lany i beton asfaltowy). Ze względu na wysoką temperaturę mięknienia przeznaczony jest głównie do warstw o podwyższonej sztywności - podbudów i warstw wiążących z mieszanki AC WMS lub do mieszanek standardowego betonu asfaltowego AC. Dopuszcza się stosowanie tego asfaltu do produkcji mieszanek typu SMA.
 

2. Właściwości

Właściwość J.m. Metoda badania Wartość
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35 - 50
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 57 - 69
Temperatura łamliwości wg Fraassa °C PN-EN 12593 ≤ -15
Temperatura zapłonu​ °C​ PN-EN ISO 2592​ ≥ 250​
Lepkość dynamiczna w 60 °C​ Pa*s​ PN-EN 12596 ≥ 1500
Indeks penetracji, pen-PiK - PN-EN 13924-2​ zał. A
0,3÷2,0
Rozpuszczalność % m/m PN-EN 12592 ≥ 99,0
Zmiana masy po starzeniu % m/m PN-EN 12607-1 ≤ 0,5
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT °C PN-EN 1427 ≤ 10,0
Pozostała penetracja w 25°C po RTFOT % PN-EN 1426 ≥ 60
 
Miejsce produkcji: Trzebinia ​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN