• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORBITON 65/105-60
Właściwości wg PN-EN 14023:2011

1. Charakterystyka produktu

jest lepiszczem zaprojektowanym do stosowania w cienkich warstwach ścieralnych na gorąco, w mieszankach o dobrym szkielecie mineralnym. Produkowany jest z miękkiego asfaltu bazowego z dużą zawartością polimeru, co w konsekwencji pozwala uzyskać produkt o bardzo dobrych
właściwościach niskotemperaturowych i świetnej elastyczności.​

2. Właściwości

Właściwość Jednostka. Metoda badania Wymaganie
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 65-105
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 ​≥60
Nawrót sprężysty w 25°C % PN-EN 13398 ≥70
Temperatura łamliwości wg Fraassa °C PN-EN 12593 ≤-15
Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 ≥235
Siła rozciągania
(mała prędkość rozciągania)
J/cm2
PN-EN 13589
PN-EN 13703 
≥3 w 5 °C
Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1 ≤0,5
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C PN-EN 12607-1
PN-EN 1427
≤10
Pozostała penetracja po starzeniu % PN-EN 12607-1​
PN-EN 1426
≥60
Nawrót sprężysty w 25°C  po starzeniu % PN-EN 12607-1,
PN-EN 13398
≥60
Stabilność magazynowania
Różnica temperatur mięknienia
°C
PN-EN 13399,
PN-EN 1427
≤5
Spadek temperatury mięknienia po starzeniu   °C PN-EN 12607-1,
PN-EN 1427
do zadeklarowania


Miejsce produkcji: Trzebinia ​​​

 
 

Marki Grupy ORLEN