• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORBITON 65/105-60
Właściwości wg PN-EN 14023:2011/Ap2:2020

1. Charakterystyka produktu

Asfalt modyfikowany ORBITON 65/105-60 jest lepiszczem zaprojektowanym do stosowania w warstwach ścieralnych na gorąco, w mieszankach o dobrym szkielecie mineralnym. Produkowany jest z miękkiego asfaltu bazowego z dużą zawartością polimeru, co w konsekwencji pozwala uzyskać produkt o bardzo dobrych właściwościach niskotemperaturowych i świetnej elastyczności. ORBITON 65/105-60 charakteryzuje się wyższą wartością penetracji w 25°C niż asfalt modyfikowany 45/80-65, a jednocześnie wyróżnia się dużą kohezją i sprężystością. Całość sprawia, że produkt bardzo dobrze spełnia rolę lepiszcza w mieszankach o nieciągłym uziarnieniu wbudowywanych w cienkich warstwach. Do takich zastosowań możemy zaliczyć asfalt porowaty PA, mieszanki do cienkich warstw ścieralnych BBTM i AUTL oraz mieszanki SMA. Są to więc przede wszystkim specjalne warstwy ścieralne oraz warstwy ścieralne w rejonach występowania niskiej temperatury. Innym przeznaczeniem tego lepiszcza są mieszanki na obiektach mostowych, jeśli wymagana jest bardzo duża elastyczność i kohezja lepiszcza.

2. Właściwości


Właściwość Jednostka Metoda badania Wymaganie
Penetracja w 25 °C 0,1 mm PN-EN 1426 65÷105
​Temperatura mięknienia °C
PN-EN 1427​ ≥60
​Kohezja
Siła rozciągania
metoda z duktylometrem
rozciąganie 50 mm/min
J/cm2
PN-​EN 13589
PN-EN 13703
≥ 3  w 5 °C
​​Kohezja
Rozciąganie bezpośrednie w 5 °C 
rozciąganie 100 mm/min​
J/cm2​ PN-​EN 13587 ​NR
​​​Kohezja
Wahadłó Vialit
metoda uderzania​
J/cm2​ ​PN-​EN 13588 ​NR
Zmiana masy po starzeniu ​​% m/m PN-EN 12607-1​ ​≤ 0,5​
Pozostała penetracjaw 25 °C po starzeniu
​​% PN-​EN 12607-1​
PN-EN 1426
​≥ 60​
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu ​​​°C EN 12607-1​
PN-EN 14267
≤ 10​
Temperatura zapłonu ​°C ​EN ISO 2592 ≥ 235
Temperatura łamliwości °C
PN-EN 12593 ≤ -15
​Nawrót sprężysty w 25 °C  %
PN-EN 13398​
≥ 70​
​Nawrót sprężysty w 10 °C  ​% PN-EN 13398​ NR​
Zakres plastyczności ​°C
PN-EN 14023
NR
​Spadek temperatury mięknienia po starzeniu
°C
PN-EN 12607-1
PN-EN 1427
TBR
Nawrót sprężysty w 25˚C po starzeniu
 % PN-EN 12607-1
​PN-EN 13398
≥ 60
​Nawrót sprężysty w 10˚C po starzeniu ​% PN-EN 12607-1
​PN-EN 13398
​NR
​Stabilność magazynowania:
Różnica temperatury mięknienia
°C PN-EN 13399,
PN-EN 1427​
≤ 5
​Stabilność magazynowania:
Różnica penetracji
0,1 mm​ PN-​EN 13399,
PN-EN 14276
NR

​​​

 
 

Marki Grupy ORLEN