• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORBITON 45/80-65
Właściwości wg PN-EN 14023:2011

1. Charakterystyka produktu

Jest asfaltem modyfikowanym przeznaczonym do zastosowań w warstwach ścieralnych oraz do zastosowań specjalnych. Charakteryzuje się bardzo dużą sprężystością, wysoką temperaturą mięknienia oraz korzystnymi właściwościami niskotemperaturowymi. Duża zawartość polimeru oraz wysoka lepkość czynią go lepiszczem dość trudnym we wbudowywaniu podczas niekorzystnych warunków pogodowych (szybkie sztywnienie warstwy, problemy z zagęszczaniem). Bardzo wysoka temperatura mięknienia i wysoki stopień modyfikacji ​sprawia, że może być stosowany w miejscach, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość na rozciąganie i odporność na zmęczenie w połączeniu z bardzo dobrymi właściwościami niskotemperaturowymi. Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-65 stosowany jest głównie w warstwach ścieralnych, także do mieszanek asfaltu porowatego PA.
 

2. Właściwości

Właściwość Jednostka. Metoda badania Wymaganie
Penetracja w 25 °C 0,1 mm PN-EN 1426 45-80
​Temperatura mięknienia °C
PN-EN 1427​ ≥65​
​Nawrót sprężysty w 25 °C ​% ​PN-EN 13398 ≥80​
​Temperatura łamliwości wg Fraassa °C ​PN-EN 12593 ​≤-15
​Temperatura zapłonu ​​​°C PN-EN ISO 2592​ ​≥235
​Siła rozciągania w 10 °C​
(mała prędkość rozciągania)
​J/cm2 ​PN-EN 13589
PN-EN 13703
≥2 w 10 °C
​Zmiana masy po starzeniu %​ PN-EN 12607-1​ ≤0,5​
​Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C
PN-EN 12607-1
PN-EN 1427​​
≤8​
​Pozostała penetracja po starzeniu ​% PN-EN 12607-1​
PN-EN 1426​
≥60​
​Nawrót sprężysty w 25 °C po starzeniu ​% ​PN-EN 12607-1,
PN-EN 13398
​≥60
​Stabilność magazynowania:
Różnica temperatur mięknienia
 °C ​PN-EN 13399,
PN-EN 1427
≤5​
​Spadek  temperatury mięknienia po starzeniu °C
​PN-EN 12607-1,
PN-EN 1427
do zadeklarowania​​
 

Miejsce produkcji: Płock, Trzebinia

 
 

Marki Grupy ORLEN