• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORBITON 45/80-65
Właściwości wg PN-EN 14023:2011/Ap2:2020

1. Charakterystyka produktu

Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-65 przeznaczony jest do zastosowań w warstwach ścieralnych oraz do zastosowań specjalnych. Charakteryzuje się bardzo dużą sprężystością, wysoką temperaturą mięknienia oraz korzystnymi właściwościami niskotemperaturowymi. Duża zawartość polimeru oraz wysoka lepkość czynią go lepiszczem dość trudnym we wbudowywaniu podczas niekorzystnych warunków pogodowych (szybkie sztywnienie warstwy, problemy z zagęszczaniem). Wysoka temperatura mięknienia i stopień modyfikacji sprawia, że może być stosowany w miejscach, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość na rozciąganie i odporność na zmęczenie w połączeniu z bardzo dobrymi właściwościami niskotemperaturowymi. Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-65 stosowany jest głównie w warstwach ścieralnych, także do mieszanek asfaltu porowatego PA.​
 

2. Właściwości


Właściwość Jednostka Metoda badania Wymaganie
Penetracja w 25 °C 0,1 mm PN-EN 1426 45÷80
​Temperatura mięknienia °C
PN-EN 1427​ ≥65
​Kohezja
Siła rozciągania
metoda z duktylometrem
rozciąganie 50 mm/min
J/cm2
PN-​EN 13589
PN-EN 13703
≥ 2  w 10 °C
​​Kohezja
Rozciąganie bezpośrednie w 5 °C 
rozciąganie 100 mm/min​
J/cm2​ PN-​EN 13587 ​NR
​​​Kohezja
Wahadłó Vialit
metoda uderzania​
J/cm2​ ​PN-​EN 13588 ​NR
Zmiana masy po starzeniu ​​% m/m PN-EN 12607-1​ ​≤ 0,5​
Pozostała penetracjaw 25 °C po starzeniu
​​% PN-​EN 12607-1​
PN-EN 1426
​≥ 60​
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu ​​​°C EN 12607-1​
PN-EN 14267
≤ 8​
Temperatura zapłonu ​°C ​EN ISO 2592 ≥ 235
Temperatura łamliwości °C
PN-EN 12593 ≤ -15
​Nawrót sprężysty w 25 °C  %
PN-EN 13398​
≥ 80​
​Nawrót sprężysty w 10 °C  ​% PN-EN 13398​ NR​
Zakres plastyczności ​°C
PN-EN 14023
NR
​Spadek temperatury mięknienia po starzeniu
°C
PN-EN 12607-1
PN-EN 1427
TBR
Nawrót sprężysty w 25˚C po starzeniu
 % PN-EN 12607-1
​PN-EN 13398
≥ 60
​Nawrót sprężysty w 10˚C po starzeniu ​% PN-EN 12607-1
​PN-EN 13398
​NR
​Stabilność magazynowania:
Różnica temperatury mięknienia
°C PN-EN 13399,
PN-EN 1427​
≤ 5
​Stabilność magazynowania:
Różnica penetracji
0,1 mm​ PN-​EN 13399,
PN-EN 14276
NR

​​​

​​
 
 

Marki Grupy ORLEN