• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORBITON 45/80-55
Właściwości wg PN-EN 14023:2011
 

1. Charakterystyka produktu

Jest jednym z najczęściej stosowanych w Polsce asfaltów modyfikowanych.Przeznaczony jest do stosowania we wszystkich rodzajach mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych do warstw ścieralnych (AC, SMA, BBTM).
 

2. Właściwości

Właściwość Jednostka. Metoda badania Wymaganie
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 45-80
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 ​≥55
Nawrót sprężysty w 25°C % PN-EN 13398 ≥70
Temperatura łamliwości wg Fraassa °C PN-EN 12593 ≤-15
Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 ≥235
Siła rozciągania
(mała prędkość rozciągania)
J/cm2
PN-EN 13589
PN-EN 13703 
≥3 w 5°C
Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1 ≤0,5
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu
°C
PN-EN 12607-1​
PN-EN 1427
≤8
Pozostała penetracja po starzeniu % PN-EN 12607-1
PN-EN 1426
≥60
Nawrót sprężysty w 25°C  po starzeniu % PN-EN 12607-1,
PN-EN 13398
≥50
Stabilność magazynowania:
Różnica temperatur mięknienia
°C
PN-EN 13399,
PN-EN 1427
≤5
Stabilność magazynowania:
Różnica penetracji w 25°C​
​0,1 mm PN-EN 13399, 
PN-EN 1427
​brak wymagania
Spadek temperatury mięknienia po starzeniu °C PN-EN 12607-1,
PN-EN 1427

do zadeklarowania

 

Miejsce produkcji: Płock, Trzebinia

 
 

Marki Grupy ORLEN