• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORBITON 25/55-65 EXP
Właściwości wg EN 14023:2010

1. Charakterystyka produktu

Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-65 EXP jest lepiszczem podobnym we właściwościach do asfaltu ORBITON 25/55-60 z tą różnicą że posiada wyższą o 5ºC temperaturę mięknienia. Z powodzeniem sprawdzi się w warstwach, gdzie wymaga się wysokiej odporności na odkształcenia trwałe, tj. warstwach podbudowy, wiążących z betonu asfaltowego AC, i betonie asfaltowym o wysokim module sztywności AC WMS. Może być także stosowany w warstwach ścieralnych na odcinkach obciążonych ciężkim ruchem oraz w mieszankach asfaltu lanego.
 

2. Właściwości
 

Właściwość Jednostka. Metoda badania Wymaganie
Penetracja w 25°C 0,1 mm EN 1426 25-55
Temperatura mięknienia °C EN 1427 ≥65
Nawrót sprężysty w 25°C % EN 13398 ≥80
Temperatura łamliwości wg Fraassa °C EN 12593 ≤-10
Temperatura zapłonu °C EN ISO 2592 ≥250
Siła rozciągania
(mała prędkość rozciągania)
J/cm2
EN 13589
EN 13703 
TBR
Zmiana masy po starzeniu % EN 12607-1 ≤0,5
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C EN 1427 ≤8
Pozostała penetracja po starzeniu % EN 1426 ≥60
Nawrót sprężysty w 25°C  po starzeniu % EN 12607-1,
EN 13398
≥80
Stabilność magazynowania
Różnica temperatur mięknienia
°C
EN 13399,
EN 1427
≤5
Stabilność magazynowania
Różnica penetracji w 25C
°C
 
EN 13399,
EN 1427
≤9
 
 
 

Marki Grupy ORLEN