• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORBITON 25/55-60
Właściwości wg PN-EN 14023:2011

1. Charakterystyka produktu

Należy do najpopularniejszych rodzajów asfaltów modyfikowanych w Polsce. Stosowany jest do warstw podbudowy i wiążących z betonu asfaltowego AC oraz betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS (przy wymaganiu modułu sztywności powyżej 14000 MPa). Może być także stosowany w warstwach ścieralnych z SMA na odcinkach obciążonych ciężkim, powolnym ruchem oraz do mieszanek asfaltu lanego MA.
 

2. Właściwości
 

Właściwość Jednostka. Metoda badania Wymaganie
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 25-55
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 ≥60
Nawrót sprężysty w 25°C % PN-EN 13398 ≥60
Temperatura łamliwości wg Fraassa °C PN-EN 12593 ≤-10
Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 ≥235
Siła rozciągania
(mała prędkość rozciągania)
J/cm2
PN-EN 13589
PN-EN 13703 
≥2 w 10°C
Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1 ≤0,5
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C PN-EN 12607-1​
PN-EN 1427
≤8
Pozostała penetracja po starzeniu % PN-EN 12607-1
PN-EN 1426
≥60
​Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu %
PN-EN 12607-1
PN-EN 13398
≥50
Stabilność magazynowania
Różnica temperatur mięknienia
°C
PN-EN 13399,
PN-EN 1427
≤5
Stabilność magazynowania 
Różnica w penetracji w 25°C
​0,1 mm PN-EN 13399, 
PN-EN 1427​
brak wymagania
Spadek temperatury mięknienia po starzeniu   °C PN-EN 12607-1,
PN-EN 1427

do zadeklarowania

 

Miejsce produkcji: Płock, Trzebinia ​​

 
 

Marki Grupy ORLEN