• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORBITON 25/55-60 EXP
Właściwości wg ČSN EN 14023:2010

1. Charakterystyka produktu

Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-60 EXP/CZ jest jednym z najpopularniejszych rodzajów asfaltów modyfikowanych. Stosowany jest do warstw podbudowy i warstw wiążących z betonu asfaltowego AC oraz do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS. Może być także stosowany w warstwach ścieralnych z SMA na odcinkach obciążonych ciężkim, powolnym ruchem oraz do mieszanek asfaltu lanego MA.
 

2. Właściwości
 

Właściwość Jednostka. Metoda badania Wymaganie
Penetracja w 25°C 0,1 mm ČSN EN 1426 25-55
Temperatura mięknienia °C ČSN EN 1427 ≥60
Nawrót sprężysty w 25°C % ČSN EN 13398 ≥50
Temperatura łamliwości wg Fraassa °C ČSN EN 12593 ≤-12
Temperatura zapłonu °C ČSN EN ISO 2592 ≥235
Siła rozciągania
(mała prędkość rozciągania)
J/cm2
ČSN EN 13589
ČSN EN 13703 
≥2 w 10°C
Zmiana masy po starzeniu % ČSN EN 12607-1 ≤0,5
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C ČSN EN 1427 ≤8
Pozostała penetracja po starzeniu % ČSN EN 1426 ≥60
​Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu ČSN EN 12607-1​,
ČSN EN 13398
≥60​​
Stabilność magazynowania
Różnica temperatur mięknienia
°C
ČSN EN 13399,
ČSN EN  1427
≤5
Zakres plastyczności
°C
ČSN EN 14023,
Podpunkt 5.2 8.4
≥70​​
 

Miejsce produkcji: Trzebinia ​​

 
 

Marki Grupy ORLEN