• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORBITON 25/55-55 EXP/DE
Właściwości wg EN 14023:2010

Właściwość Jednostka. Metoda badania Wymaganie
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 25-55
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 ≥55
Nawrót sprężysty w 25°C % PN-EN 13398 ≥50
Temperatura łamliwości wg Fraassa °C PN-EN 12593 ≤-10
Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 ≥235
Siła rozciągania
(mała prędkość rozciągania)
J/cm2
PN-EN 13589
PN-EN 13703 
≥2 w 10°C
Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1 ≤0,5
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C PN-EN 1427 ≤8
Pozostała penetracja po starzeniu % PN-EN 1426 ≥60
Nawrót sprężysty w 25°C  po starzeniu % PN-EN 12607-1,
PN-EN 13398
≥50
Stabilność magazynowania
Różnica temperatur mięknienia
°C
PN-EN 13399,
PN-EN 1427
≤5
Spadek temperatury mięknienia po starzeniu   °C PN-EN 12607-1,
PN-EN 1427

≤2

​Zakres plastyczności °C​ PN-EN 14023​ ≥65​
 
 
Miejsce produkcji: Płock
 
 

Marki Grupy ORLEN