• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalty drogowe

Asfalty drogowe to najpopularniejsze lepiszcza drogowe do mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco stosowanych do budowy nawierzchni drogowych.
 
Dystrybuowane przez ORLEN Asfalt asfalty drogowe produkowane są głównie w systemie ciągłego utleniania pozostałości próżniowej wg technologii BITUROX®. Jest to obecnie jedna z najnowocześniejszych metod otrzymywania lepiszczy z surowców podestylacyjnych z ropy naftowej. Drugą technologią produkcji jest utlenianie periodyczne w oksydatorach. ORLEN Asfalt wytwarza następujące rodzaje asfaltów drogowych wg PN-EN 12591:2010: 20/30, 35/50, 50/70, 70/100, 100/150 i 160/220. Wszystkie te lepiszcza kwalifikują się do grupy asfaltów drogowych o przedziale penetracji 20÷220 [0,1 mm] badanej w temperaturze 25ºC.
 
Na rysunku przedstawiono graficzne porównanie podstawowych właściwości asfaltów dla dwóch najbardziej popularnych parametrów charakteryzujących lepiszcza asfaltowe – penetracji w 25ºC i temperatury mięknienia PiK.

asfalty-drog2.jpg 
 

 

 
 

Marki Grupy ORLEN