• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalt drogowy 70/100
Właściwości wg PN-EN 12591:2010
 

1. Charakterystyka produktu

Asfalt drogowy 70/100 w ograniczonym zakresie może być stosowany do betonów asfaltowych i SMA w warstwach ścieralnych kategorii ruchu KR1-KR2, przy założeniu, że potwierdzona zostanie odporność mieszanki na koleinowanie.​
 

2. Właściwości


Właściwość Jednostka Metoda badania Wartość
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 70 - 100
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 43 - 51
Odporność na stażenie w 163°C
PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
-
Pozostała penetracja % PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
≥ 46
Wzrost temperatury mięknienia​
°C
PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
≤ 9
Wzrost masy (wartość bezwzględna) % PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
≤ 0,8
Temperatura zapłonu °C
PN-EN ISO 2592​ ≥ 230
Rozpuszczalność % (m/m)​ PN-EN 12592 ≥ 99,0

​​

 
 

Marki Grupy ORLEN