• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalt drogowy 50/70
Właściwości wg PN-EN 12591:2009
 

1. Charakterystyka produktu

Asfalt drogowy 50/70 może być stosowany przede wszystkim do betonów asfaltowych i SMA w warstwach ścieralnych kategorii ruchu KR1-KR4 pod warunkiem spełnienia postawionych wymagań odporności mieszanki na koleinowanie.
 

2. Właściwości

Właściwość J.m. Metoda badania Wartość
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50 - 70
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 46 - 54
Temperatura łamliwości​ wg Fraassa °C​ PN-EN 12593​ ≤ -8​
Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 ≥ 230
Pozostała penetracja po starzeniu RTFOT % PN-EN 12607-1
PN-EN 1426
≥ 50
Zmiana masy po starzeniu RTFOT % (m/m) PN-EN 12607-1 ≤ 0,5
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT °C PN-EN 12607-1​
PN-EN 1427
≤ 9
Rozpuszczalność % (m/m) PN-EN 12592​ ≥ 99,0​
Lepkość kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595 NR
Lepkość dynamiczna w 60°C​ ​Pa*s​ PN-EN 12596​ NR


Miejsce produkcji: Płock Trzebinia

 
 

Marki Grupy ORLEN