• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalt drogowy 50/70
Właściwości wg PN-EN 12591:2009
 

1. Charakterystyka produktu

Asfalt drogowy 50/70 może być stosowany przede wszystkim do betonów asfaltowych i SMA w warstwach ścieralnych kategorii ruchu KR1-KR4 pod warunkiem spełnienia postawionych wymagań odporności mieszanki na koleinowanie. Stosowanie asfaltu 50/70 w warstwach podbudowy i wiążącej do kategorii ruchu KR3-KR4 także wymaga sprawdzenia odporności mieszanki na koleinowanie. Nie zaleca się stosowania asfaltu 50/70 w jakiejkolwiek warstwie nawierzchni obciążonej ruchem powolnym (pasy powolnego ruchu, dojazdy do skrzyżowań itd.).​
 

2. Właściwości


Właściwość Jednostka Metoda badania Wartość
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50 - 70
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 46 - 54
Odporność na stażenie w 163°C
PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
-
Pozostała penetracja % PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
≥ 50
Wzrost temperatury mięknienia​
°C
PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
≤ 9
Wzrost masy (wartość bezwzględna) % PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
≤ 0,5
Temperatura zapłonu °C
PN-EN ISO 2592​ ≥ 240
Rozpuszczalność % (m/m)​ PN-EN 12592 ≥ 99,0
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN