• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalt drogowy 35/50
Właściwości wg PN-EN 12591:2010
 

1. Charakterystyka produktu

Asfalt drogowy 35/50 może być stosowany do betonów asfaltowych AC w warstwach podbudowy i wiążącej do kategorii ruchu KR3-KR7, lub w warstwie ścieralnej w mieszankach asfaltu lanego MA na drogach obciążonych ruchem kategorii KR1-KR4. Nie należy stosować asfaltu 35/50 w warstwach ścieralnych do betonu asfaltowego AC i mieszanki SMA.​
 

2. Właściwości


Właściwość Jednostka Metoda badania Wartość
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35 - 50
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 50 - 58
Odporność na stażenie w 163°C
PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
-
Pozostała penetracja % PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
≥ 53
Wzrost temperatury mięknienia​
°C
PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
≤ 8
Wzrost masy (wartość bezwzględna) % PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
≤ 0,5
Temperatura zapłonu °C
PN-EN ISO 2592​ ≥ 240
Rozpuszczalność​ % (m/m)​ PN-EN 12592 ≥ 99,0

​​

 
 

Marki Grupy ORLEN