• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalt drogowy 35/50
Właściwości wg PN-EN 12591:2010
 

1. Charakterystyka produktu

Asfalt drogowy 35/50 może być stosowany do betonów asfaltowych w warstwach podbudowy i wiążącej do kategorii ruchu KR1-KR6. Nie należy stosować asfaltu 35/50 do warstw ścieralnych. 
 

2. Właściwości

Właściwość J.m. Metoda badania Wartość
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35 - 50
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 50 - 58
Temperatura łamliwości​ wg Fraassa °C​ PN-EN 12593​ ≤ -5​
Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 ≥ 240
Pozostała penetracja po starzeniu RTFOT % PN-EN 12607-1​​
PN-EN 1426
≥ 53
Zmiana masy po starzeniu RTFOT (wartośćbezwzględna) % (m/m) PN-EN 12607-1
≤ 0,5
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT °C PN-EN 1427 ≤ 8
Rozpuszczalność % (m/m) PN-EN 12592​ ≥ 99,0​
Lepkość kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595 NR
Lepkość dynamiczna w 60°C​ ​Pa*s PN-EN 12596​ NR

 
Miejsce produkcji: Płock

 
 

Marki Grupy ORLEN