• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalt drogowy 20/30
Właściwości wg PN-EN 12591:2010
 

1. Charakterystyka produktu

Asfalt drogowy 20/30 jest najtwardszym asfaltem drogowym spośród obecnie produkowanych przez firmę ORLEN Asfalt. Ze względu na wysoką temperaturę mięknienia i dużą wrażliwość na spękania niskotemperaturowe, zalecany jest do stosowania wyłącznie w warstwach wiążących i podbudowach z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności, w regionach o sprzyjającym klimacie. Nie należy pozostawiać na zimę warstw z asfaltem 20/30 bez przykrycia kolejną warstwą.
 

2. Właściwości

Właściwość J.m. Metoda badania Wartość
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 20 - 30
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 55 - 63
Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 ≥ 240
Pozostała penetracja po starzeniu % PN-EN 12607-1
PN-EN 1426
≥ 55
Zmiana masy po starzeniu RTFOT
(wartość bezwzględna)
% (m/m) PN-EN 12607-1 ≤ 0,5
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT °C PN-EN 12607-1​
PN-EN 1427
≤ 8
Rozpuszczalność % (m/m)​ PN-EN 12592​ ≥ 99,0​
Temperatura łamliwości​ °C​ PN-EN 12593​ NR
 

Miejsce produkcji: Płock, Trzebinia

 
 

Marki Grupy ORLEN