• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalt drogowy 20/30
Właściwości wg PN-EN 12591:2010
 

1. Charakterystyka produktu

jest najtwardszym asfaltem drogowym spośród obecnie produkowanych w Grupie ORLEN. Ze względu na wysoką temperaturę mięknienia i dużą wrażliwość na spękania niskotemperaturowe, zalecany jest do stosowania wyłącznie w warstwach wiążących i podbudowach z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS) w regionach Polski o sprzyjającym klimacie. Nie należy pozostawiać na zimę warstw z asfaltem 20/30 bez przykrycia kolejną warstwą.
 

2. Właściwości

Właściwość Jednostka Metoda badania Wartość
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 20 - 30
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 55 - 63
Odporność na stażenie w 163°C
PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
-
Pozostała penetracja % PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
≥ 55
Wzrost temperatury mięknienia​
°C
PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
≤ 8
Wzrost masy (wartość bezwzględna) % PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
≤ 0,5
Temperatura zapłonu °C
PN-EN ISO 2592​ ≥ 240
Rozpuszczalność % (m/m)​ PN-EN 12592 ≥ 99,0

 
 

Marki Grupy ORLEN