• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalt drogowy 160/220
Właściwości wg PN-EN 12591:2010
 

1. Charakterystyka produktu

Asfalt drogowy 160/220 to grupa lepiszczy dedykowana głównie do produkcji emulsji asfaltowych o różnym przeznaczeniu.​
 

2. Właściwości


Właściwość Jednostka Metoda badania Wartość
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 160 - 220
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 35 - 43
Odporność na stażenie w 163°C
PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
-
Pozostała penetracja % PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
≥ 37
Wzrost temperatury mięknienia​
°C
PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
≤ 11
Wzrost masy (wartość bezwzględna) % PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
≤ 1,0
Temperatura zapłonu °C
PN-EN ISO 2592​ ≥ 220
Rozpuszczalność % (m/m)​ PN-EN 12592 ≥ 99,0

​​

 
 

Marki Grupy ORLEN