• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalt drogowy 160/220
Właściwości wg PN-EN 12591:2010
 

1. Charakterystyka produktu

Asfalt drogowy 160/220 to lepiszcze przeznaczone głównie do produkcji emulsji asfaltowych o różnym przeznaczeniu.
 

2. Właściwości

Właściwość J.m. Metoda badania Wartość
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 160 - 220
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 35 - 43
Temperatura łamliwości​ wg Fraassa °C​ PN-EN 12593​ ≤ -15​
Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 ≥ 220
Pozostała penetracja po starzeniu po RTFOT % PN-EN 12607-1
PN-EN 1426
≥ 37
Zmiana masy po starzeniu po RTFOT % (m/m) PN-EN 12607-1 ≤ 1,0
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu po RTFOT °C PN-EN 12607-1​​
PN-EN 1427
≤ 11
Rozpuszczalność % (m/m) PN-EN 12592​ ≥ 99,0​
Lepkość kinematyczna w 135°C​ ​mm2/s PN-EN 12595 NR
Lepkość dynamiczna w 60°C​ ​Pa*s​ PN-EN 12596​ NR

Miejsce produkcji: Płock, Trzebinia
 
 

Marki Grupy ORLEN