• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalt drogowy 100/150
Właściwości wg PN-EN 12591:2010
 

1. Charakterystyka produktu

Asfalt drogowy 100/150 to grupa lepiszczy dedykowana głównie do produkcji emulsji asfaltowych o różnym przeznaczeniu.​
 

2. Właściwości


Właściwość Jednostka Metoda badania Wartość
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 100 - 150
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 39 - 47
Odporność na stażenie w 163°C
PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
-
Pozostała penetracja % PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
≥ 37
Wzrost temperatury mięknienia​
°C
PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
≤ 10
Wzrost masy (wartość bezwzględna) % PN-EN 12607-1
(metoda RTFOT)
≤ 0,8
Temperatura zapłonu °C
PN-EN ISO 2592​ ≥ 230
Rozpuszczalność % (m/m)​ PN-EN 12592 ≥ 99,0
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN