• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalty przemysłowe
Asfalty utlenione otrzymywane są w wyniku odpowiedniego przerobu pozostałości po destylacji ropy naftowej. Mają zastosowane głównie jako surowiec do produkcji materiałów do wykonywania powłok izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w budownictwie kubaturowym i inżynieryjnym.  

Charakterystyka pożarowa

Zalecane środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piana, piasek, rozproszone prądy wodne

UWAGA: Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię stopionego asfaltu (groźba gwałtownych rozprysków). Nie dopuścić do bezpośredniego kontaktu stopionego asfaltu z otwartym ogniem.
 
 

Marki Grupy ORLEN