• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalt utleniony 95/35
Właściwości według PN-EN 13304:2011
 

1. Charakterystyka produktu

Asfalt utleniony 95/35 stosowany jest do produkcji różnego rodzaju materiałów izolacyjnych a w szczególności do produkcji pap na wkładkach nie tekturowych o pogrubionej warstwie masy asfaltowej, które charakteryzują się polepszonymi własnościami eksploatacyjnymi.
 

2. Właściwości

Właściwość Jedn. Metoda badania Wymaganie
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 90-100
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 30-40
Temperatura łamliwości °C PN-EN 12593 ≤ -20
Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 >250
Rozpuszczalność w toluenie % m/m PN-EN 12592 ≥ 99,0
Ubytek masy po ogrzewaniu % m/m PN-EN 13303 ≤ 0,5
 
Miejsce produkcji: Trzebinia​
 
 

Marki Grupy ORLEN