• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalt utleniony 85/25


Właściwość Jedn. Metoda badania Wymaganie
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 80-90
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 20-30
Temperatura łamliwości °C PN-EN 12593 TBR
Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 >250
Rozpuszczalność w toluenie % m/m PN-EN 12592 ≥ 99,0
Ubytek masy po ogrzewaniu % m/m PN-EN 13303 ≤ 0,5
 
Miejsce produkcji: Trzebinia​
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN