• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalt utleniony 80/15
Właściwości według PN-EN 13304:2011
 

1. Charakterystyka produktu

 
Asfalt utleniony 80/15 jest surowcem do produkcji różnych materiałów izolacyjnych.
 

2. Właściwości

Właściwość Jednostka Metoda badania Wymaganie
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 10-20
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 75÷85
Temperatura łamliwości °C PN-EN 12593 ≤ -7
Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 > 250
Rozpuszczalność w toluenie % m/m PN-EN 12592 ≥ 99,0
Ubytek masy po ogrzewaniu % m/m PN-EN 13303 ≤ 0,5
Gęstość​ kg/m³​ PN-EN 15326​ -​
Skłonność do plamienia​ mm​ PN-EN 13301​ -​
Lepkość dynamiczna w 135°C​ mPas*s​ PN-EN 13302​ -​
 
Miejsce produkcji: Trzebinia​
 
 

Marki Grupy ORLEN