• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Aktualne oferty pracy
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu ORLEN Asfalt Česká republika s.r.o.

Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o pracę na wskazanym stanowisku, a także termin nadsyłania dokumentów aplikacyjnych podane są w załączniku:


Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 29.03 2021.
 
 

Marki Grupy ORLEN