• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dane o lepiszczach asfaltowych do projektowania mechanistycznego konstrukcji nawierzchni
Dane o lepiszczach asfaltowych do projektowania mechanistycznego konstrukcji nawierzchni, w których wykorzystuje się parametry Penetracji w 25°C, temperatury mięknienia PiK oraz nawrotu sprężystego w 25°​C przed i po starzeniu RTFOT.

Uwaga: w celu uwzględnienia statystycznej zmienności właściwości asfaltów  w projektowaniu mechanistycznym konstrukcji nawierzchni asfaltowych (tzw. reliability) należy uwzględnić odchylenia standardowe przy określaniu finalnej wartości penetracji i temperatury mięknienia PiK. Podane w tablicach wartości penetracji i temperatury mięknienia nie zostały skorygowane.

Pobierz arkusz z danymi
 
 

Marki Grupy ORLEN