• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dla Laboratoriów
Stosowanie lepiszczy asfaltowych wymaga wiedzy o wielu ich właściwościach. W tej części naszej strony internetowej zamieściliśmy szereg informacji technicznych przydatnych w laboratoriach, wytwórniach mieszanek mineralno-asfaltowych oraz na placu budowy nawierzchni asfaltowej.

Postępowanie z próbkami asfaltów w laboratorium
Przyczepność asfaltu do kruszyw mineralnych
Temperatury technologiczne
Magazynowanie asfaltu
Wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Aktualne dane o gęstości asfaltów
Aktualne dane o lepkości asfaltów
Aktualne wyniki SSJ
Archiwalne wyniki SJJ
Badania asfaltu 20/30
 
 

Marki Grupy ORLEN