• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Temperatury technologiczne
Tablica Minimalna i maksymalna temperatura asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych w zależności od rodzaju asfaltu.
 
 
Temperatury technologiczne – Asfalty drogowe
Specyfikacja
Asfalt drogowy
PN-EN 12591 zał. NA
20/30
35/50
50/70
Temperatura [°C]
Laboratorium
Temperatura zagęszczania próbek Marshalla/w prasie żyratorowej
155 - 160
140 - 145
135 - 140
Temperatura składników na otaczarni
Pompowanie asfaltu
> 140
> 130
> 130
Magazynowanie asfaltu na otaczarni krótkotrwałe
≤  190
≤  190
≤  200 **)
≤  190
≤ 200 **)
Temperatura kruszywa w czasie produkcji mma
(powyżej temp. produkcji mma)
≤ 30
≤ 30
≤ 30
Temperatura gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w mieszalniku otaczarki
Beton asfaltowy
≤ 185
≤ 180
≤ 175
SMA
--
--
≤  175
Asfalt porowaty
--
--
--
Asfalt lany
< 230 *)
< 230 *)
--
Temperatura na budowie
Minimalna temperatura dostarczonej mieszanki na budowę
w koszu rozkładarki
150
145
140
Temperatura końca efektywnego zagęszczania 
> 120
> 115
> 110
*)czas przebywania mieszanki asfaltu lanego w kotle w podanej temperaturze do 12 h, dopuszcza się wyższą temperaturę asfaltu lanego, do 250°C jeśli czas przebywania w kotle nie przekroczy 5 h
**)maksymalna temperatura w zbiorniku 200°C tylko w wyjątkowych przypadkach dostaw z rafinerii asfaltu o takiej temperaturze
 
Temperatury technologiczne – Asfalty wielorodzajowe
Specyfikacja
Asfalt wielorodzajowy
AT/02-2010-1940; AT/03-2005-1882/1
BITREX 20/30
BITREX 35/50
BITREX 50/70
Temperatura [°C]
Laboratorium
Temperatura zagęszczania próbek Marshalla/w prasie żyratorowej
160 - 165
145 - 150
140 - 145
Temperatura składników na otaczarni
Pompowanie asfaltu
> 150
> 140
> 140
Magazynowanie asfaltu na otaczarni krótkotrwałe
≤ 190
≤ 190
≤ 190
Temperatura kruszywa w czasie produkcji mma (powyżej temp. produkcji mma)
≤ 30
≤ 30
≤ 30
Temperatura gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w mieszalniku otaczarki
Beton asfaltowy
≤ 185
≤ 185
≤ 180
SMA
--
≤ 185
≤ 180
Asfalt porowaty
--
--
--
Asfalt lany
< 230*)
< 230*)
--
Temperatura na budowie
Minimalna temperatura dostarczonej mieszanki na budowę w koszu rozkładarki
160
150
145
Temperatura końca efektywnego zagęszczania 
> 125
> 120
> 115
*)czas przebywania mieszanki asfaltu lanego w kotle w podanej temperaturze do 12 h, dopuszcza się wyższą temperaturę asfaltu lanego, do 250°C jeśli czas przebywania w kotle nie przekroczy 5 h
 
Temperatury technologiczne – Asfalty modyfikowane
Specyfikacja
Asfalt modyfikowany polimerami
PN-EN 14023:2011 zał. NA
ORBITON
10/40-65
ORBITON
25/55-60
ORBITON
45/80-55
ORBITON
45/80-65
ORBITON
65/105-60
Temperatura [°C]
Laboratorium
Temperatura zagęszczania próbek Marshalla/w prasie żyratorowej
150 - 155
145 - 150
145 - 150
150 - 155
145 - 150
Temperatura składników na otaczarni
Pompowanie asfaltu
> 150
> 150
> 150
> 150
> 150
Magazynowanie asfaltu na otaczarni krótkotrwałe
≤  190
≤  190
≤  190
≤  190
≤  190
Temperatura kruszywa w czasie produkcji mma 
(powyżej temp. produkcji mma)
≤ 30
≤ 30
≤ 30
≤ 30
≤ 30
Temperatura gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w mieszalniku otaczarki
Beton asfaltowy
≤ 185
≤ 185
≤ 185
≤ 185
≤ 185
SMA
--
≤ 185
≤ 185
≤ 185
≤ 185
Asfalt porowaty
--
--
≤ 185
≤ 185
≤ 185
Asfalt lany
< 230 *)
< 230 *)
< 230 *)
--
--
Temperatura na budowie
Minimalna temperatura dostarczonej mieszanki na budowę
w koszu rozkładarki
160
150
150
155
150
Temperatura końca efektywnego zagęszczania 
> 125
> 120
> 120
> 125
> 120
*)czas przebywania mieszanki asfaltu lanego w kotle w podanej temperaturze do 8 h, dopuszcza się wyższą temperaturę asfaltu lanego, do 250°C jeśli czas przebywania w kotle nie przekroczy 4 h
 
 

Marki Grupy ORLEN