• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Badania asfaltu 20/30
Asfalt drogowy 20/30 wg PN-EN 12591:2010 stał się ostatnio popularnym lepiszczem do warstw podbudowy asfaltowej i wiążącej wykonywanych z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS.
Poniżej przedstawiono średnie wyniki podstawowych badań tego asfaltu uzyskiwane z produkcji w 2014 r. (tablice 1 i 2) oraz precyzję pomiaru wymienionych właściwości (tablica 3).
Należy zauważyć, że temperatura łamliwości met. Fraassa nie jest wymagana przez normę PN-EN 12591:2010 dla asfaltu 20/30 i została przedstawiona przez ORLEN Asfalt jako dodatkowa, niewymagana informacja. Ponadto od kwietnia 2015 PKN ORLEN wykonuje badanie temperatury łamliwości met. Fraassa po RTFOT, która również nie jest wymagana normowo.
 
Tablica 1. Wyniki uzyskiwane w 2015 r. (narastająco), PKN ORLEN S.A. Zakład Rafineryjny w Płocku Wydział Asfaltów PR4-1
Właściwość Metoda badania Średnia arytmetyczna Odchylenie standardowe
Penetracja w 25°C,
0,1 mm
PN-EN 1426
28,0
2,3
Temperatura mięknienia PiK, °C
PN-EN 1427
60,8
1,5
Temperatura łamliwości met. Fraassa, °C
(właściwość nienormowa, badana dodatkowo)
PN-EN 12593
-8,6
2,0
Temperatura łamliwości met. Fraassa po RTFOT, °C
(właściwość nienormowa, badana dodatkowo) 
PN-EN 12607-1
PN-EN 12593
-7,3 2,3
 
Tablica 2. Wyniki uzyskiwane w listopadzie 2015 r. (dane z jednego miesiąca), PKN ORLEN S.A. Zakład Rafineryjny w Płocku Wydział Asfaltów PR4-1
Właściwość
Metoda badania
Średnia arytmetyczna
Odchylenie standardowe
Penetracja w 25°C,
0,1 mm
PN-EN 1426
25,9
1,9
Temperatura mięknienia PiK, °C
PN-EN 1427
61,9
0,8
Temperatura łamliwości met. Fraassa, °C
(właściwość nienormowa, badana dodatkowo)
PN-EN 12593
-9,0
1,1
Temperatura łamliwości met. Fraassa po RTFOT, °C
(właściwość nienormowa, badana dodatkowo)
PN-EN 12607-1
PN-EN 12593
-8,5 1,1
 
Tablica 3. Precyzja pomiaru wg norm
Właściwość
Metoda badania
Powtarzalność
Odtwarzalność
Penetracja w 25°C, 0,1 mm
PN-EN 1426
2
3
Temperatura mięknienia PiK, °C
PN-EN 1427
1
2
Temperatura łamliwości met. Fraassa*), °C
PN-EN 12593
3
6
*) Identyczne wartości obowiązują w wypadku pomiarów wykonanych aparatem ręcznym, półautomatycznym i automatycznym
 
Powtarzalność
Różnica między dwoma kolejnymi wynikami oznaczania - otrzymanymi przez tego samego wykonawcę, na tym samym aparacie, w tych samych warunkach wykonania, na identycznym materiale badawczym, w dłuższym okresie stosowania metody oznaczenia, przy normalnym i poprawnym wykonaniu - może przekraczać wartości podane w tabeli 3 tylko w jednym przypadku na dwadzieścia.
 
Odtwarzalność
Różnica między dwoma pojedynczymi i niezależnymi wynikami - otrzymanymi przez różnych wykonawców, pracujących w różnych laboratoriach, na tym samym materiale badawczym, w dłuższym czasie stosowania metody oznaczenia, przy poprawnym wykonaniu - może przekraczać wartości podane w tabeli 3 tylko w jednym przypadku na dwadzieścia
 
Zgodnie z p. 5.4. normy PN-EN 12591:2010 w przypadkach spornych wyników właściwości asfaltów drogowych należy stosować procedury zapisane w normie PN-EN ISO 4259 oraz interpretacji wyników opartej na precyzji metod badań.
​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN