• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Asfalt na spotkaniu z projektantami

21-09-2018  

ORLEN  (6).jpg19 września w Hotelu Rzeszów odbyło się seminarium regionalne pt. Budownictwo Drogowe oraz Infrastruktura Drogowa. Partnerem Strategicznym tego wydarzenia była Spółka ORLEN Asfalt.

Już blisko dekadę pod patronatem Millenium Gazety Budowlanej organizowane są comiesięczne spotkania seminaryjne z przedstawicielami środowiska projektowego, reprezentującymi biura projektowe, własne podmioty gospodarcze lub inwestorów instytucjonalnych. Odbywają się one w miastach wojewódzkich na terenie całej Polski, co stwarza znakomitą okazję do wymiany doświadczeń między projektantami dróg i mostów, firmami wykonawczymi oraz jednostkami  samorządowymi, odpowiedzialnymi za drogi w ramach danego regionu.

W tym roku w cykl seminarium zaangażowała się nasza Spółka, obejmując Patronat Strategiczny wydarzenia. Seminarium odbyło się 19 września w Rzeszowie, a jego tematyka dotyczyła budownictwa drogowego oraz infrastruktury drogowej. W programie konferencji znalazł się wykład przedstawiciela ORLEN Asfalt pt.  Jak zwiększyć trwałość nawierzchni asfaltowych na skrzyżowaniach, drogach o ciężkim ruchu (np. autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice, place manewrowe) i lotniskach przez zastosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych? Zaprezentowane wyniki badań pokazały, że asfalty modyfikowane polimerami charakteryzują się znacznie lepszymi właściwościami funkcjonalnymi, niż asfalty drogowe. Spośród asfaltów modyfikowanych najlepsze wyniki odporności nawierzchni na koleinowanie, pękanie niskotemperaturowe, zmęczenie oraz propagacji spękań otrzymano dla asfaltów wysokomodyfikowanych ORBITON HiMA. Tak więc wytrzymałość warstwy nawierzchni asfaltowej zależy nie tylko od właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej, ale także od właściwości materiałów składowych.

Podczas przerw kawowych słuchacze mieli możliwość zadać pytania i wymienić się doświadczeniami na temat budowania jakości polskich dróg z pracownikami Spółki na naszym stoisku. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 80 osób.
14 listopada podobna konferencja odbędzie się w Poznaniu i tam również ORLEN Asfalt będzie Partnerem Strategicznym seminarium. 
IMG_1016.jpg 
 
 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN