• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Najwyższa jakość na drogach w Radomiu

22-12-2020  

Jesienią tego roku odbyła się przebudowa odcinka Drogi Krajowej (dalej DK) nr 9 oraz nr 12 w Radomiu. Dla optymalizacji kosztów utrzymania drogi, przy jej projektowaniu i wykonaniu warstw asfaltowych wykorzystano specjalny  asfalt produkowany w Grupie ORLEN, króry podnosi  trwałość drogi i obniża jej hałaśliwość.​
 
DK-9 oraz DK-12 to główne trasy komunikacyjne Radomia. Co więcej, obie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowego portu lotniczego Warszawa-Radom, dlatego wysokie wymagania inwestora co do trwałości i komfortu korzystania z remontowanej drogi były jak najbardziej uzasadnione. - Kluczowym z punktu widzenia zamawiającego, ale także każdego użytkownika, jak i wykonawcy jest trwałość, jakość drogi oraz obniżenie współczynnika hałasu. Z tego powodu do realizacji warstw asfaltowych firma Budromost-Starachowice zarekomendowala zamawiającemu zastosowanie mieszanki BBTM z asfaltem wysokomodyfikowanym HiMA (nawierzchnie o obniżonej hałaśliwości) – powiedział Grzegorz Adamus, prezes firmy Budromost-Starachowice, realizującej tę inwestycję.
 
Badania dowiodły, że zastosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA w konstrukcjach nawierzchni asfaltowych pozwala uzyskać między innymi bardzo dobrą odporność na koleinowa​nie, a jednocześnie na pękanie niskotemperaturowe. W przypadku dróg DK-9 oraz DK-12 niezmiernie ważnym czynnkiem była też emisja hałasu, gdyż drogi te przebiegają wśród miejskiej zabudowy. Wykorzystanie do budowy tych dróg mieszanki BBTM z asfaltem wysokomodyfikowanym pozwoliło na obniżenie natężenia hałasu i  zapewnienie komfortu mieszkańcom bez konieczności zastosowania ekranów akustycznych.
 
Asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA zostały wprowadzone na rynek przez  ORLEN Asfalt w 2014 roku i są rekomendowane do zastosowania przy budowie dróg tranzytowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe (mma) wykonane na tego typu asfaltach cechują się zdecydowanie dłuższym czasem eksploatacji, niż mma wykonane z zastosowaniem tradycyjnych asfaltów drogowych bez dodatku polimerów. Dzięki stosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych ORBITON HiMA mogą być spełnione wydłużone okresy gwarancyjne. Technologia ta może zapewnić trwałość drogi nawet do 50 lat w przypadku zastosowania w tzw. długowiecznym układzie warstw. To wszystko wpływa na to, że produkty te cieszą się coraz większym zaufaniem wśród projektantów, inwestorów i wykonawców dróg. 
 
 
- Od momentu wprowadzenia asfaltów wysokomodyfikowanych na rynek, ORLEN Asfalt informuje o  zaletach i korzyściach tej technologii. Na podstawie wykonanych badań, zebranych doświadczeń, obserwacji zrealizowanych już odcinków z wykorzystaniem tego typu asfaltów wiemy, że taka droga jest w stanie spełnić wszystkie oczekiwania dotyczące jej trwałości, hałaśliwości, czy ogólnie rozumianego komfortu użytkowania. Ważne jest również to, iż droga wykonana z takiego materiału  może być poddana recyklingowi, a odzyskany asfalt ponownie wykorzystany na nowej inwestycji – mówi Marek Pietrzak, Prezes Zarządu ORLEN Asfalt.
 
 
 
 

« powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN