• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
I edycja Latającego Uniwersytetu Drogowego za nami

23-10-2018  

IMG_1108.JPG
W dniach 18-19 października na Politechnice Białostockiej odbyły się „I Studenckie Warsztaty Drogowe”. Były one elementem projektu Latającego Uniwersytetu Drogowego, którego partnerem jest ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Latający Uniwersytet Drogowy (LUD) to nowa, nieformalna inicjatywa autorstwa pracowników naukowych Politechniki Lubelskiej i Politechniki Białostockiej, mająca na celu wymianę oraz przekazywanie doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie budownictwa drogowego. LUD zorientowany jest głównie na działania edukacyjne oraz badawcze w powiązaniu z praktyką. W zakres działań wchodzą m.in.:

- wykłady, warsztaty, seminaria i inne formy przekazywania wiedzy,

- integracja środowiska studentów specjalności drogowych i drogowo-mostowych,

- integracja środowiska drogowego w zakresie wiedzy, propagowania wyników niezależnych badań i najlepszych praktyk w drogownictwie,

- badania naukowe mające na celu rozwiązywanie praktycznych problemów drogownictwa.


Sama nazwa inicjatywy nawiązuje do obchodów stulecia niepodległości przez Polskę i jest odwołaniem do funkcjonującego w Królestwie Polskim Uniwersytetu Latającego. Były to organizowane od 1882 roku w domach prywatnych w Warszawie konspiracyjne kursy samokształceniowe dla kobiet, których edukacja na poziomie uniwersyteckim była zamknięta. Na kursy Uniwersytetu uczęszczała m.in. Maria Skłodowska. W roku 1885 przekształciły się one nieformalną, tajną szkołę wyższą, tzw. Uniwersytet Latający, w której uczestniczyli Józef Piłsudski, czy Janusz Korczak.​


Organizatorami tegorocznych warsztatów była Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Katedra Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku. Uroczyste otwarcie warsztatów poprowadził Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Prof. zw. dr hab. inż. Michał Bołtryk.


W pilotażowych warsztatach udział wzięło łącznie trzydziestu członków Studenckiego Koła Naukowego „Drogowiec” Politechniki Białostockiej oraz Koła Naukowego Drogowców i Mostowców Politechniki Lubelskiej. Głównym ich celem było pogłębienie wiedzy i zapoznanie się z najnowszymi badaniami laboratoryjnymi asfaltów drogowych i mieszanek mineralno-asfaltowych, badaniami cech eksploatacyjnych i właściwości nawierzchni drogowych, trendami w projektowaniu uspokojenia ruchu oraz analizami kosztów w zakresie drogownictwa.


Warsztaty poprowadzili pracownicy Politechniki Białostockiej i Politechniki Lubelskiej oraz pracownicy Działu Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt Sp. z o.o. Zajęcia obejmowały pięć modułów:

- projekt uspokojenia ruchu dla wybranego obszaru miasta,

- ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych,

- analiza kosztów życia,

- badanie asfaltu metodą MSCR,

- analiza trwałości zmęczeniowej mieszanek mineralno-asfaltowych.


IMG_1185.JPG 

IMG_1194.JPG 

IMG_1248.JPG

 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN