• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Absolutorium dla Zarządu ORLEN Asfalt

03-06-2011  Aktualności

​W dniu 3 czerwca 2011 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zatwierdziło  sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

Jednocześnie z dniem odbycia Zgromadzenia tj. 3.06.2010 roku wygasły mandaty i upłynęła kadencja obecnego Zarządu Spółki.

« powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN