• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Hard Paving Grade Bitumens

PARAFALT AP

Reference standard: ČSN EN 13924:2006

Property Unit Method              10/20 (PARAFALT AP 15) 20/30 (PARAFALT AP 25)
Penetration at 25°C 0,1 mm EN 1426 10-20 20-30
Softening Point R&B ºC EN 1427 66-76 60-70
Retained penetration at 25°C after RTFOT %

EN 12607-1
EN 1426

≥ 55 ≥ 55
Increasing of Softening Point R&B after RTFOT ºC

EN 12607-1
EN 1427

≤ 8 ≤ 8
Softening Point R&B after RTFOT ºC N 12607-1
EN 1427
≥ 68 ≥ 62
Mass change after RTFOT % EN 12607-1 ≤ 0,5 ≤ 0,5
Flash point, COC ºC EN ISO 2592 ≥ 245 ≥ 245
Solubility % EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0
Fraass breaking point ºC EN 12593 ≤ 3 ≤ -4
 
 

ORLEN Group brands