• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Oxidised Bitumen 95/35
Reference standard: EN 13304
 
Property Unit Method Requirement
Penetration at 25ºC 0,1 mm EN 1426 30 - 40
Softening Point R&B °C EN 1427 90 - 100
Fraass breaking point °C EN 12593 ≤ -20
Flash point, COC °C EN ISO 2592 ≥250
Solubility in toluene % m/m EN 12592 ≥99,0
Mass change after RTFOT % m/m EN 13303 ≤ 0,5
 
Production plant: Płock, Trzebinia
 
 

ORLEN Group brands