• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Asfalt na V Kongresie Infrastruktury Polskiej

20-06-2017  

2706-IMG_0040.jpg19 czerwca w warszawskim hotelu Sheraton odbył się V Kongres Infrastruktury Polskiej pod honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Srebrnym Partnerem tego wydarzenia była spółka ORLEN Asfalt.


Kongres Infrastruktury Polskiej, organizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych we współpracy z najbardziej znaczącymi podmiotami branżowymi i samorządowymi, jest miejscem wymiany opinii i informacji na temat kondycji szeroko pojmowanego polskiego rynku infrastruktury transportowej i energetycznej. W poprzednich latach Kongres Infrastruktury Polskiej organizowany był w Warszawie, Łodzi i Krakowie. Łącznie w obradach Kongresu udział wzięło do tej pory około 2000 osób, reprezentujących biznes, świat nauki, władze centralne i samorządowe różnego szczebla, organizacje pracodawców, czy podmiotów zlecających realizację inwestycji.

W tym roku wykładom przysłuchiwało się ok. 600 uczestników, na co wpływ miała wyjątkowo bogata tematyka obejmująca m.in. wielkie projekty infrastrukturalne, technologie w infrastrukturze, budownictwo infrastrukturalne, budownictwo mieszkaniowe, w tym program Mieszkanie Plus czy żeglugę śródlądową.

Kongres otworzył wiceminister infrastruktury Pan Jerzy Szmit. - Możemy bardzo dużo mówić, co już jest robione. Budownictwo drogowe to ponad 50 miliardów w już realizowanych inwestycjach i, skromnie mówiąc, perspektywy rozwojowe są tu dobre. Następnie po trwających ok. dwóch godzin debatach na temat finansowania inwestycji, a także wielkich projektach infrastrukturalnych zaproszeni prelegenci wygłosili swoje wykłady
w czterech sekcjach tematycznych:

  • żeglugi śródlądowej
  • technologii w infrastrukturze
  • budownictwa infrastrukturalnego
  • budownictwa mieszkaniowego
    2706-IMG_0047.JPG

Swoje wystąpienie miał również przedstawiciel naszej spółki, która była Srebrnym Partnerem całego Kongresu. Dyrektor Działu Badań i Rozwoju Krzysztof Błażejowski w panelu poświęconym innowacyjnym technologiom w infrastrukturze przedstawił case dotyczący asfaltów wysokomodyfikowanych ORBITON HiMA. W swojej prezentacji opisał, skąd wzięła się idea, jak się rozwijała i ostatecznie do jakich rezultatów doprowadziła. Podkreślił, że w przypadku innowacji kreujących nowe produkty asfaltowe o zdecydowanie lepszych właściwościach, możliwa staje się radykalna zmiana wcześniejszych technologii, koncepcji, struktur czy zastosowań. Jest to wielkie wyzwanie, ponieważ często należy zmienić w użytkownikach wieloletnie przyzwyczajenia, albo wręcz obalić zasady, które stosowali od czasu studiów. Takim przykładem może być właśnie asfalt ORBITON HiMA, którego parametry otwierają możliwości całkowicie odmiennego konstruowania nawierzchni drogowych, wbrew kanonom stosowanym w polskim drogownictwie od prawie 100 lat. Obserwowany jest początek procesu testowania takich zmian, z widoczną satysfakcją uczestników tych działań.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN